- Terapi

Terapi 🔆 • Hvem er du?
 • Hvad er det for et liv, du lever?
 • Hvor skal du hen?
 • Hvordan bliver du fri for lidelse?
 • Hvordan bliver du et helt menneske?
 • Hvordan finder du mening og formål?
 • Hvordan får du et fyldestgørende liv?HVAD KAN DU FÅ HJÆLP TIL?

Vi oplever alle tidspunkter i livet, hvor tilværelsen er udfordrende, hvor det er svært at finde mening, eller hvor vi længes efter noget mere fyldestgørende. I disse situationer kan en kompetent terapeut være til stor hjælp. Jeg tilbyder støtte til at finde vej, skabe positive forandringer og komme mere hjem i dig selv. Jeg kan hjælpe dig med terapi og forebyggelse for at fremme dit velbefindende, hvilket for eksempel kan omfatte krise, angst, depression, lettere misbrug og sorg. 


Hvis du snarere er interesseret i personlig udvikling, stressbehandling eller drømmetydning kan jeg henvise til mit tilbud om coaching


  MIN TILGANG TIL TERAPI  🔆

  Jeg arbejder med en integrativ tilgang, hvor jeg både kan inddrage forskningsbaseret eksistentiel terapi, humanistisk psykoterapi og dybdepsykologisk terapi. Eksistentiel terapi hjælper dig med at komme bedre overens med tilværelsen, humanistisk psykoterapi hjælper dig med at acceptere dig selv, og dybdepsykologisk terapi arbejder med de dybere lag for at håndtere de underliggende forhindringer. Kombination giver mig mulighed for at have et helhedsfokus, der tager højde for alle aspekter af din tilværelse.


  Jeg hjælper dig til at få en dybere forståelse for dig selv og dine udfordringer. For mig er dine problemer forståelige reaktioner på, at du møder modgang eller er i krise, er i ubalance, mangler livskraft, er faret vild eller bare har vanskeligt ved at komme overens med tilværelsen. Gennem terapien kan du finde ind til kernen og udvikle de evner, der kan give dig varig forbedring og et mere fyldestgørende liv. Mange af mine klienter får forandret deres liv gennem terapien og flere fortæller, at samtalerne gjorde en varig forskel.


  HVORDAN FOREGÅR DET?

  Jeg tager imod dig i et hyggeligt lokale, hvor vi sammen ser på dine udfordringer og ønsker. Vores samtaler er kendetegnet ved nærvær, lyttende samtale og ro. Jeg er kendt for at være rar og rolig, og du vil møde mig med indlevelse og interesse. Det er vigtigt for mig at skabe trygge og støttende rammer, hvor der er en tillidsfuld kontakt, og du føler dig set og hørt. Jeg hjælper dig med at få større klarhed og styrke til at leve dit liv med håb og mod. Det er et fortroligt rum, og jeg har tavshedspligt om alt, vi taler om.


  BOOKING  🔆

  Jeg står til rådighed og vil gerne hjælpe. Kontakt mig nemt for en indledende samtale på anders@livsduelig.com, så ser vi på, om vi skal igangsætte et forløb.